ارزیابی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر اطلاعات حسابداری

 
shop logo
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

ارزیابی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر اطلاعات حسابداری

بهرام محمدپور 1396/06/23 دسته بندی : پایان نامه 2
تعداد صفحات : 119 صفحه

منظور از گزارشگری تحت وب، استفاده از امکان مبادله اطلاعات مالی با طرف های ذینفع از طریق اینترنت است. روند پرشتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت، کلیه ابعاد جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده به گونه ای که برای مثال در حوزه‌ی حسابداری؛ منجر به معرفی یک روش نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است.این روش نوین گزارشگری مالی در عصر جدید را گزارشگری مالی تحت وب گویند. با توجه به اهمیت این نوع گزارشگری که می تواند تأثیر بسزایی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی داشته باشد، پژوهشگر سعی در ارزیابی تاثیر این نوع گزارشگری بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری دارد.

ساختار پروژه به این شرح می باشد: فصل اول: کلیات پژوهش ،شامل بیان مسأله و علل برگزیدن موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، هدف پژوهش و… می باشد. فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش می باشد.فصل سوم: روش شناسی پژوهش که این فصل شامل معرفی جامعه آماری پژوهش، نمونه و روش نمونه گیری، تعیین ابزار اندازه گیری اطلاعات، تعیین روایی و پایایی پرسشنامه و آماره آزمون می باشد.فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها که شامل اطلاعات جمعیت شناسی و آزمون فرض های آماری می باشد. فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها که شامل نتیجه گیری براساس فرضیه های آماری و پیشنهادهای کاربردی در راستای پژوهش و پیشنهاد برای پژوهشهای آتی می باشد.

هدف این پروژه ارزیابی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های اطلاعات حسابداری و همچنین بررسی میزان آشنایی مدیران شرکتهای ایران با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب می باشد. این نوع گزارشگری مالی که در آن اطلاعات از طریق اینترنت در همه حال در دسترس خواهد بود گزارشگری مالی به هنگام می گویند.

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش

اهمیت و ضرورت پژوهش

هدف پژوهش

نوع طرح پژوهش

فرضیات پژوهش

روش پژوهش

جمع آوری اطلاعات

ابزار اندازه گیری اطلاعات

قلمرو پژوهش

محدودیت پژوهش

واژگان تخصصی پژوهش

ساختار پژوهش

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی

حسابداری و پیرامون آن

هدف های صورتهای مالی

نقش صورتهای مالی اساسی در تحقق اهداف حسابداری و گزارشگری مالی

اهداف حسابداری

گزارش های حسابداری

صورتهای مالی و گزارشگری مالی

انواع گزارش های مالی

استفاده کنندگان گزارشهای مالی

ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری

گزارشگری مالی تحت وب

تاریخچه اینترنت

وضعیت کنونی اینترنت در ایران و جهان

محدودیت های گزارشگری مالی سنتی

لزوم مدل جدید گزارشگری مالی

موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگری مالی تحت وب

انگیزه های موجود برای گزارشگری مالی تحت وب

زبان علامت گذاری فوق متن (HTML) در مقابل فرمت مدرک قابل حمل (pdf)

زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)

تاریخچه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)

تعریف زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)

علت بوجود آمدن زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)

زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) چگونه کار می کند؟

فرآیند زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)

تأثیرات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) بر حسابرسی

زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) و استانداردهای حسابداری

پیشینه پژوهش

پژوهشهای برون از کشور

پژوهشهای درون کشور

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

جامعه آماری

تعیین حجم نمونه

فرضیات پژوهش

روش پژوهش

جمع آوری اطلاعات

ابزار اندازه گیری اطلاعات

روایی و پایایی ابزار پژوهش (پرسشنامه)

آماره آزمون

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

اطلاعات جمعیت شناسی

آزمون فرضیات

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری

پیشنهادهای کاربردی

منابع

file logo
خرید و دانلود | 4,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط