مشاهده دسته بندی پایان-نامه

 
shop logo
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

بررسي رابطه عزت نفس و عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر پايه راهنمايي

راضيه بهشت 1395/04/24 دسته بندی : پایان نامه 5
تعداد صفحات : 72 صفحه

چكيده

فصل اول: كليات تحقيق

مقدمه

بيان مسئله

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف تحقيق

سوالات و فرضيات تحقيق

تعريف مفاهيم واصطلاحات

فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه تحقيق

مقدمه

مفهوم شناسي عزت نفس

عزت نفس از ديدگاه اسلام

نظرات دانشمندان در مورد عزت نفس

عوامل موثر بر افزايش عزت نفس

مشكلات ناشي از عزت نفس پايين

راه هاي موثر براي بچه هاي كه از عزت نفس پايين برخوردارند

تنوعات عزت نفس

عزت نفس و موقعيت

زمينه اجتماعي عزت نفس

عزت نفس و پيشرفت تحصيلي

چه چيزي باعث ضعف نفس مي شود

تأثيري كه عزت نفس بر ما دارد

نياز ما به عزت نفس

خودپنداره و عزت نفس

شيوه هاي ايجاد و تقويت عزت نفس

عزت  نفس و جنس

رويدادهاي جاري زندگي

مشخصه هاي تعيين كننده عزت نفس

روش هاي افزايش عزت نفس

خصوصيات نوجواني كه از عزت نفس بالا برخوردار است

خصوصيات نوجواني كه از عزت نفس پايين برخوردار است

آثار و نتايج عزت نفس

پژ.هش هاي انجام گرفته در خارج از كشوردر مورد عزت نفس

تحقيقات انجام گرفته در ايران و حوزه جنوب ايران

فصل سوم: روش اجراي تحقيق

مقدمه

تعريف جامعه و نمونه

جامعه آماري و نمونه آماري

روش نمونه گيري

طرح پژوهش

ابزار پژوهش

اعتبار و روايي

روش اجرايي پژوهش

روش هاي آماري بكار رفته

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

مقدمه

بحث و نتيجه گيري

پيشنهادات

محدوديت ها

منابع و مأخذ

پيوست و ضمائم

پرسشنامه کوپر اسمیت

file logo
خرید و دانلود | 7,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی تاب آوری و تعارضات خانوادگی در خانوادهای دارای فرزند معلول جسمی – حرکتی در مقایسه با خانواده های دارای فرزند سالم

حاتم قلندری 1394/11/23 دسته بندی : پایان نامه 7
تعداد صفحات : 74 صفحه

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

هدف کلی

اهداف جزیی

فرضیه های تحقیق

تعاریف متغیرهای پژوهش

تعاریف نظری

تعریف عملیاتی

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

تاب آوری

بررسی مفهوم شناختی تاب آوری

تعریف تاب آوری

تعریف دانشمندان در مورد تاب آوری

تاب اروی از نظر نان هاندرسن

تاب آوری از نظر لاتر، سيسچتي، و بكر (2000) و ماستن و كواتسورث (1998)

تعارضات خانوادگی

مفهوم تعارض

منابع تعارض

تعریف تعارضات زناشویی

تعارض زناشویی از نظروایل

دیدگاه های تعارض

دیدگاه سنتی

دیدگاه روابط انسانی

دیدگاه تعاملی

عوامل تعارض

زمینه های تعارضات زناشویی

سبک ها و استراتژی های حل تعارض

سبک مقابله با تعارض زناشویی

انواع سبک مقابله با تعارض زناشویی

مراحل رشد تعارضات زناشویی

کارکردهای تعارض

کارکردهای مثبت تعارض

کارکردهای منفی تعارض

رعایت قواعد حل تعارض

معلولیت

تعریف معلولیت

تعداد معلولین

تاریخچه معلولین

انواع معلولیت

علل معلولیت

معلولیت و شرايط اقتصادي – اجتماعي

قوانین مرتبط در حمایت از معلولین

بررسی پژوهش های انجام شده در خصوص موضوع

تحقیقات خارجی

تحقیقات داخلی

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه

طرح پژوهش

جامعه و نمونه آماری

نمونه آماری و روش نمونه گیری

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

مقیاس تاب آوری

روایی و پایایی پرسشنامه تاب آوری

پرسشنامه تعارضات زناشويي

روش اجرا

روش آماری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داد ه ها

مقدمه

توصیف اطلاعات جمعیت شناسی نمونه آماری

فرضیه های تحقیق.

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنتاجی

بحث و نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات تحقیق

پیشنهادات پژوهشی

پیشنهادات کاربردی

منابع و ماخذ

منابع فارسی

منابع خارجی

پرسشنامه تاب آوری (CD – RIS)

پرسشنامه تعارضات زناشویی

file logo
خرید و دانلود | 7,400 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی رابطه بین استفاده از رسانه، ماهواره و اینترنت و سبک زندگی زوجین

حاتم قلندری 1394/08/29 دسته بندی : پایان نامه 6
تعداد صفحات : 83 صفحه

چکیده

فصل اول : کلیات

مقدمه

بیان مسآله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف اصلی و فرعی پژوهش

سوالات و فرضیه های پژوهش

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

پیشینه های پژوهش

مقدمه

سبک زندگی

رسانه

اینترنت

کاکردهای اینترنت

اعتیاد اینترنتی

انواع اعتیاد اینترنتی

دیدگاه ها در تبیین اعتیاد اینترنتی

ماهواره، تلویزیون و فیلم

نظریه ها در خصوص تبیین تأثیر رسانه بر مخاطبان

نظریه کاشت

نظریه شکاف

نظریه سکوت

برجسته سازی

استفاده و خشنودی

جدایی از حقیقت

انزوا و فردگرایی

استرس

پرخاشگری و ستیزه جویی

دو رویکرد مهم در تبیین پرخاشگری

بازداری زدایی

هرزه نگاری

تأثیر هرزه نگاری بر توسعه بیماری – جنسی

شرطی سازی نابهنجاری

شبکه های اجتماعی

سواد رسانه ای

مهارت های سواد رسانه ای

پیشینه های پژوهش

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه

جامعه آماری

حجم نمونه

روش سنجش متغییر ها

استخراج داده ها

سنجش روایی و پایایی پرسش نامه

تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

نتایج داده های تک متغییری(داده های توصیفی)

نتایج آزمون همبستگی پیرسون

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری کلی

بررسی فرضیه ها

محدودیتهای پژوهش

پیشنهاهای پژوهش

فهرست منابع و مأخذ

file logo
خرید و دانلود | 10,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی شیوه های فرزند پروری و سلامت روان

زهرا حسینی 1394/08/13 دسته بندی : پایان نامه 4
تعداد صفحات : 100 صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهداف پژوهشی

اهمیت و ضرورت پژوهش

فرضیه

تعاریف نظری شیوه های فرزند پروری

تعریف عملیاتی شیوه های فرزند پروری

تعریف نظری سلامت روانی

تعریف عملیاتی

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

فرزند پروري

طلاق والدين

فوت يکي از والدين

شيوه‌هاي برقراري ارتباط با فرزندان

راهكار براي مشكلات نوجوانان

مشکلات رفتاري کودکان متاثر از

اصول تربيت سازنده فرزندان

فرزندپروري فعالانه

نقش خانواده برسلامت روان

خانواده واهميت آن در دوران کودکي

رشد شخصيت کودکان در محيط خانواده

نقش تربيت در سلامت روان کودکان

رعايت حقوق ديگران

تزکيه ي نفس

فرزند پروري والدين با كودك

رابطه فرزند پروري والدين و تأثير آن بر سلامت روان

خانواده و نقش های آن

اهمیت خانواده

تربیت و نقش آن در خانواده

نقش پدر و اهمیت حضور او در خانواده

نقش مادر و اهمیت حضور او در خانواده

عوامل موثر بر روابط والد و فرزندی

نظریه های سبک های فرزند پروری

نظریه گوردن

نظریه درایکورز

الگوی زیگلمن

الگوی وینتر باتوم

خانواده و سلامت روانی فرزندان

مفاهیم و تعاریف روابط انسانی

موضوعات مهم در تربیت فرزندان

مفاهیم و تعاریف سلامت روانی

راهبردهای ایجاد بهداشت روانی

سلامت روانی

الگوی وینتر باتوم

تعریف بهداشت و سلامت روانی در مکاتب مختلف

دیدگاه صاحبنظران درباره بهداشت سلامت روانی

نقش خانواده در سلامت روانی

بهداشت روانی و بلوغ

فرزندان خانواده های پذیرنده

نحوه رفتار با فرزند سالم از نظر روانی

عوامل موثر بر سلامت روانی

سایر عوامل اثر گذار بر روی سلامت روانی خانواده

نظام اجتماعی و اقتصادی والدین

نقش اقتصاد در خانواده

برخی عوامل موثر بر سلامت روان

معنویت در خانواده امروز

راه کارهای تقویت معنویت درخانواده ها

تقویت پیوند والدین با معنویت

تبین آثار معنویت در زندگی

معرفی الگوها و اسطورهای معنوی و اخلاقی

تحقیقات صورت گرفته داخل از کشور

پژوهش هاي انجام شده در خارج از كشور

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری و روش نمونه گیری

پرسشنامه فرزند پروری

پرسشنامه سلامت عمومی (28GHQ)

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

محدودیت های پژوهش

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

ضمایم

پرسشنامه

file logo
خرید و دانلود | 10,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی رابطه سبک هاي فرزندپروري و اعتیاد

مجید نامداری 1394/06/28 دسته بندی : پایان نامه 1
تعداد صفحات : 120 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه 

بیان مسئله 

اهمیت و ضرورت موضوع 

اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهاي موجود در این پژوهش 

تعریف مفهومی اعتیاد 

تعریف عملیاتی اعتیاد 

تعریف مفهومی سبک فرزندپروري 

تعریف عملیاتی سبک فرزندپروري 

تعریف مفهومی سبک فرزندپروري مستبدانه 

تعریف عملیاتی سبک فرزندپروري مستبدانه 

تعریف مفهومی سبک فرزندپروري اقتدار منش 

تعریف عملیاتی سبک فرزندپروري اقتدار منش 

تعریف مفهومی سبک فرزندپروري سهل گیرانه 

تعریف عملیاتی سبک فرزندپروري سهل گیرانه 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

اعتیاد

تاریخچه ي مصرف مواد در ایران 

مفاهیم و تعاریف اعتیاد 

اعتیاد به مواد مخدر داراي سه ویژگی ذیل است

اشکال اعتیاد 

فرایند اعتیاد

علل و زمینه هاي اعتیاد 

عوامل فردي 

عوامل خانوادگی 

علل اجتماعی 

علل جغرافیایی و اقتصادي 

ویژگیهاي شخصیتی معتادان:

عوارض جسمی 

عوارض روانی 

عوارض اجتماعی 

مواد مخدر و انواع کلی آن 

سیگار و توتون 

نظري پژوهش 

سبب  شناسی اعتیاد  بر اساس نظریه هاي روان شناختی 

عوامل روانی  - اجتماعی تاثیر گذار در متمایل شدن مراجعان به سوء مصرف مواد 

نقد رویکرد روانشناختی 

نظریه هاي زیست شناختی 

رویکردهاي جامعه شناختی 

تئوري محرومیت نسبی 

نظریه هاي خرده فرهنگ  

نظریه پیوند افتراقی

نظریه آنومی و مصرف مواد مخدر 

کنش متقابل نمادین یا نظریه برچسب زنی 

رویکرد کنترل اجتماعی و تبیین مصرف مواد مخدر 

مدل سازگاري 

نقد مطالعات، رویکردها و نظریات جامعه شناسی در مورد اعتیاد 

سبک هاي فرزند پروري 

تغییرات تاریخی در مفهوم سبک فرزندپروري   

والدین مستبد 

نتیجه این سبک

والدین سهل گیر 

والدین سهل گیر اغماض کننده (والدین سهل گیر بامریند) 

الگوهاي فرزندپروري بر اساس دیدگاه اریکسون و سیلگمن 

نظریه اریکسون 

الگوي سیلگمن 

اقتدار و نفوذ والدین در خانواده و فواید آن 

طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروري    

فرهنگ و فرزندپروري

مروري بر تحقیقات داخلی و خارجی 

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی 

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه 

روش تحقیق 

جامعه 

نمونه و روش نمونه گیري 

ابزار پژوهش و ویژگی هاي فنی 

اعتبار و پایایی 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه 

نتیجه گیري 

پیشنهاد هاي پژوهشی 

پیشنهادهاي کاربردي 

منابع و مآخذ 

پرسشنامه سبک های فرزندپروری

file logo
خرید و دانلود | 12,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی رابطه خلاقیت بر بازده کاری کارکنان

زهرا حسینی 1394/03/10 دسته بندی : پایان نامه 4
تعداد صفحات : 64 صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

اهداف کلی

اهداف جزئی

اهداف کاربردی

فرضیه اصلی

فرضیه‌های فرعی

تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرهای تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

خلاقیت

تعریف خلاقیت

خلاقیت و نوآوری

ویژگی‌های خلاقیت

مدیریت

سازمان خلاق

کارآفرینی

ویژگیهای افراد خلاق

فرصت‌های خلاقیت

اهمیت خلاقیت و نوآوری

رابطه نظری میان کارآفرینی و نوآوری

عوامل افزایش بازده کار

راهکار موثر برای افزایش بازده در محل کار

خلاقیت و تجربه

پیشینه تحقیق

تحقیقات داخل و خارج کشور

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

جامعه آماری

جامعه آماری

نمونه آماری

ابزار اندازه گیری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

پيشنهادات تحقیق

محدودیت های تحقیق

منابع

منایع خارجی

پرسشنامه خلاقیت رندسیپ

file logo
خرید و دانلود | 10,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی افت تحصیلی در بین دانش آموزان

زهرا حسینی 1394/03/08 دسته بندی : پایان نامه 3
تعداد صفحات : 77 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقيق

اهداف تحقيق

اهداف کلی

اهداف جزئی

فرضیه های تحقیق

متغیر های مستقل تحقیق

متغیرهای پژوهش

متغیر مستقل

تعاریف، واژه ها و اصطلاحات

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

افت تحصیلی و تعاریف آن

پیشینه نظری

علل افت تحصیلی

عوامل مديريتي دخيل در افت تحصيلي

عوامل خارجی

هوش

انگيزش

توجه

آشفتگيهاي عاطفي و هيجاني

اضطراب و نگراني

جنسيت

نارسائيهاي جسماني

ضعف بنيه

ضعف بينايي و شنوايي

ناراحتيهاي جسمي – حرکتي

مشکلات ارتباطي

مشکلات رفتاري

فقر محرومیت اقتصادی

شرایط و عوامل فرهنگی و اجتماعی

نگرش اجتماعی محل و خانواده نسبت به تربیت دانش آموزان از نظر جنسیت

شرایط و عوامل خانوادگی

تحصيلات والدين

بی سوادی والدین

 محدودیت های محلی و جغرافیایی و توزیع نامناسب امکانات ورزشی

ارتباط با دوستان

کشش به سوي غير همجنس

عدم وجود انگیزه تحصیلی در دانش آموز

نقش معلمان در افت تحصیلی دانش آموزان

پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

جامعه آماری

نمونه آماری

ابزار اندازه گیری

روش تحقيق

سطح و روش های تجزیه و تحلیل

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

نتایج توصیفی

آمار استنباطی

بحث و نتیجه گیری

محدودیت در تحقیق

پیشنهادات

منابع

پرسشنامه

file logo
خرید و دانلود | 9,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی جامعه شناختی نگرش دانشجویان نسبت به استفاده از ماهواره و تاثیر آن بر جامعه

مهدی قلندری 1395/07/14 دسته بندی : پایان نامه 1
تعداد صفحات : 64 صفحه

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت  و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

هدف جزئی

فرضیه های تحقیق

بررسی تئوری های موجود در خصوص موضوع

انواع ماهواره ها

ماهواره هاى غیر نظامى

ماهواره هاى نظامى

چارچوب نظری تحقیق

-تأثیرات قاطع (حد فاصل دو جنگ جهانی)

نظزیه کاشت جورج گربنر

نظریۀ تقلید ژوزف کاپلا

نظريه وابستگي بال رو كيچ و دي فلور

نظريه يادگيري اجتماعي

بررسی پژوهش های انجام شده در خصوص موضوع

روش پژوهش

نمونه آماری و روش نمونه گیری

تعاریف واژه ها و اصطلاحات

نگرش

تعریف و تعیین جامعه آماری

تعریف ماهواره

شبكه هاي ماهواره اي

گرایش به انواع کانال های ماهواره ای

گرایش به برنامه های ماهواره ای

تعاریف عملیاتی

علل گرایش به ماهواره

پرسشنامه

روش تحلیل داده ها

جدول شاخص فراوانی وضعیت تأهل

جدول شاخص فراوانی شغل

جدول شاخص فراوانی سن

جدول شاخصهای توصیفی برای معدل نمرات نگرش و گرایش به کارکرد ماهواره

تحلیل داده ها

خلاصه تحقیق

تحلیل داده ها

نتیجه گیری

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات پژوهش

منابع و ماخذ

پرسشنامه علل گرایش به ماهواره

file logo
خرید و دانلود | 8,500 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی جامعه شناختی نگرش دانشجویان نسبت به استفاده از موبایل و کارکردهای آن

مهدی قلندری 1394/06/28 دسته بندی : پایان نامه 1
تعداد صفحات : 118 صفحه

چکیده

تحقیق حاضر به بررسي تأثير اينترنت و تلفن همراه بر دانشجویان و عملکرد آنها در زندگی پرداخته است. هدف اصلی این طرح، بررسی جامعه شناختی نگرش دانشجویان دانشگاه پیام نور نسبت به استفاده از موبایل و کارکردهای آن در جامع می باشد . اين پژوهش با استفاده از روش اسنادي و پيمايشي و با بكار گيري پرسشنامه از  نمونه اي به حجم 100 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد زنجان به عمل آمده است و با استفاده از برنامه SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است . در بحث توصيفي میانگین، میانه، نما، انحراف استاندارد و واریانس را در ميان پاسخگويان بدست آورديم و با استفاده از آمار استنباطي سطح معناداری، ضریب همبستگی پیرسون و رابطه ي معناداري بين متغيرها را بدست آورديم، که نتایج نشان داد دانشجویان تلفن همراه را برای روابط روزمره خود استفاده می کنند و مخالف استفاده های نادرست و غیر اخلاقی از تلفن همراه می باشند.


چکیده

مقدمه

بیان مسئله 

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

هدف جزئی

فرضیه های تحقیق

تعاریف نظری

نگرش:

تلفن ثابت

تلفن همراه

ارتباط

فرهنگ

Bluetoot

EMS

GPRS

GPS

SMS

درآمدی بر مطالعات انجام شده در باب حوزه تحقیق

مطالعه موردي در ايران: تلفن همراه بعنوان تكنولو‍ژي ارتباطي فردي

توسعه هاي فردي در پرتو موبايل

موبايل و توسعه ارتباطات بين فردي

موبايل، پيوندها، دلبستگي هاي فردي و حوزه خصوصي زندگي

تاریخچه ای از نخستین اندیشه های جامعه شناختی ارتباطات

نظریه های رسانه شناسی: اینیس[1] و مک لوهان[2]

جنبه های جامعه شناختی تلفن همراه

 استفاده کنندگان تلفن همراه در ایران

تلفن همراه و فاصله میان زمان – مکان

مصرف تظاهري تلفن همراه

اقتصاد صنعت تلفن همراه در ایران

تلفن همراه، عدم قطعیت و اعتماد

تلفن همراه، سبک زندگی و آینده

موبايل، هويت فردي و فردگرايي

بررسی پژوهش های انجام شده در خصوص موضوع

تحقیقات خارجی

تحقیقات داخلی

روش پژوهش

تعریف و تعیین جامعه آماری

نمونه آماری و روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

روش تحلیل داده ها

یافته های توصیفی

جدول توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب جنسیت

جدول توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب سن

جدول بررسی شاخصهای توصیفی پاسخگویان بر حسب سن

جدول بررسی شاخصهای توصیفی پاسخگویان بر حسب درآمد

جدول توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال

مقدمه:

نتایج حاصل از فرضیات تحقیق

پیشنهادات

محدودیتها

منابع و ماخذ

کتب فارسی

مقالات فارسی

کتب انگلیسی

پرسشنامه علل گرایش به ارتباطات جدید موبایل

file logo
خرید و دانلود | 15,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دختران دوره ابتدایی

زهرا حسینی 1394/02/02 دسته بندی : پایان نامه 11
تعداد صفحات : 90 صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

تعریف اصطلاحات تحقیق

سئوالات تحقیق

فرضیه تحقیق

متغیرها

تعاریف عملیاتی

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

تاریخچه آموزش در دوران کودکی در جهان

سیر فرهنگ و تعلیم و تربیت در اروپا

تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام

 نگرشی بر سیر تعلیم و تربیت کودکان در ایران و جهان

 تعلیم و تربیت در یونان قدیم

 نگرشی بر سیر تعلیم و تربیت کودکان

 تعلیم و تربیت در ایران بعد از اسلام

عقاید و نظرات دانشمندان و صاحبنظران ایران

در باب تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت در ایران باستان

تعلیم و تربیت در قرون وسطی

خواجه نصیرالدین طوسی

تعلیم و تربیت در قرون جدید

نگرشی بر آموزش کودکان در قبل از دبستان

توقعات و نیازهای کودکان

 تاثیر آموزشهای پیش دبستانی بر جنبه های مختلف رشد کودکان

 نقش مربی در رفتارهای کودکان

 تاثیر آموزشها در رشد اجتماعی و شناختی کودکان

تغییر شرایط نا مناسب خانوادگی

 تفاوت های کودکان در سنین قبل از دبستان

تعریف یادگیری

اهمیت یادگیری

تاثیر محیط در استعداد یادگیری

نقش آموزش و پرورش در شکل گیری شخصیت کودک

تغییر و تحول و شکل گیری پیش دبستانی

تحول آموزش پیش دبستانی

آموزش پیش دبستانی در ایران

تاريخچه آموزش در دوران كودكي در جهان

فصل سوم: روش تحقيق

مقدمه

طرح پژوهش

جامعه آماري

نمونه آماري

روش جمع آوري اطلاعات

تجزيه و تحليل داده ها

ابزار پژوهش

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

خلاصه نتابج آماري

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

نتايج كلي

پيشنهادات

محدوديتهاي تحقيق

پیشنهادات تحقیق

منابع

file logo
خرید و دانلود | 9,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...